नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिद्वारा घोषित पहिलो दिनको आन्दोलन स्वरुप काठमाडौका विभिन्न क्याम्पसहरुमा हस्ताक्षर अभियान चल्दै । अध्यक्ष नैनसिंह महर ज्यूद्वारा हस्ताक्षर गरि उदघाटन गर्नुहुंदै ।

नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिद्वारा घोषित पहिलो दिनको आन्दोलन स्वरुप काठमाडौका विभिन्न क्याम्पसहरुमा हस्ताक्षर अभियान चल्दै । अध्यक्ष नैनसिंह महर ज्यूद्वारा हस्ताक्षर गरि उदघाटन गर्नुहुंदै ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *