•  Office Hours: 10am-5pm
  •  Anamnagar, Kathmandu
  •  info@nsu.org.np

समग्र शैक्षिक विकासका लागी माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु लाई ज्ञापन पत्र !!

समग्र शैक्षिक विकासका लागी र विश्वविद्यालय भित्र देखिएको केहि समसामयिक संरचनागत समस्याहरुको सम्बोधन का लागी माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु लाई नेपाल बिधार्थी सघ को ज्ञापन पत्र !!

Other Notices