•  Office Hours: 10am-5pm
  •  Anamnagar, Kathmandu
  •  info@nsu.org.np

नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवस २०८१ साल बैशाख ६ गतेका दिन एकैसाथ ७५३ पालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने

2024-04-15

नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवस २०८१ साल बैशाख ६ गतेका दिन एकैसाथ ७५३ पालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने गरि केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन गरिने भएकोले निम्नानुसार अनलाइन फारममा उल्लिखित विवरण भरि आफू केन्द्रीय प्रतिनिधि जान चाहेको पालिका छनोट गर्न अनुरोध छ।  


जय नेपाल !


https://forms.gle/ERYdTJAQUKigqBky8

Latest News

Happy Women's day

2022-03-08

Campaigns